Welkom bij BEL3D

Een hoogwaardige 3D digital twin voor 3D stads- en infrastructuurbeheer.

Nood aan een makkelijk toegankelijk en beheerbaar 3D
stads- of infrastructuurmodel?

Uw eigen 3D digital twin

Stel U voor: een accurate en up-to-date digitale replica van uw stad of infrastructuur. Direct toegankelijk voor medewerkers of inwoners, met eigen beheer mogelijkheden, maar veilig voor U gehost. Een heldere vereenvoudiging van de werkelijkheid, die nieuwe analyses en toepassingen mogelijk maakt, en tot betere besluitvorming leidt. Uw eigen 3D digital twin, waaraan objecten toegevoegd kunnen worden wanneer de toepassingen groeien. Toepassingen op het vlak van ruimtelijke ordening, energiebeheer, marketing of risico analyse.

Neem contact met ons op

Bel3D samenwerking

Bel3D, voluit België in 3D, is de unieke samenwerking tussen 2 toonaangevende Belgische bedrijven: Eurosense en Avineon. Samen bieden zij een totaaloplossing om over een makkelijk te beheren 3D digital twin te beschikken. Deze oplossing omvat zowel de inwinning van de brondata als het modelleren van de 3D gebouwen en infrastructuur, en de ontsluiting van het 3D model naar de gebruikers. Alle stappen in het proces zijn perfect op elkaar afgestemd. Het resultaat is een makkelijk te beheren 3D model, ontwikkeld naar de internationale OGC-standaarden, volgens de meest recente specificaties.

Neem contact met ons op

Individuele gebouwen en aggregatie

Binnen Bel3D modelleren we individuele gebouwen en constructies in 3D, wat het mogelijk maakt om deze objecten zowel individueel als geaggregeerd te beheren.

Op individueel gebouwniveau beschikt U over het volume van het gebouw, de muur- en dakoppervlakken, de oriëntatie van de dakvlakken, de aanwezige dakramen, zonnepanelen of schouwen, de overhangende delen, de dakoversteken, de verschillende delen van het gebouw zoals bv. aanbouwen, en de textuur. Deze laten toe om gedetailleerde berekeningen uit te voeren en het geheel realistisch te presenteren. Bovendien kunnen de gebouwen eenvoudig verder verrijkt worden met de adressen, demografische gegevens of andere informatie die beschikbaar is.

Op geaggregeerd niveau spreken we over huizenblokken, straten, wijken, de hele stad, of gebouwen met gelijkaardige karakteristieken. Voor deze aggregaties worden berekeningen gemaakt door de gegevens van individuele objecten te combineren, door bv. sommatie of het berekenen van gemiddelden.

Wat ook het niveau is waarop U uw infrastructuur wenst te beheren, Bel3D maakt het mogelijk!

Neem contact met ons op

Geïnteresseerd wat een hoogwaardig 3D-stads- of infrastructuurmodel voor U kan betekenen?