Home   ›   Diensten

Diensten

Binnen Bel3D richten we ons specifiek op partijen die gebouwen en infrastructuur wensen te beheren via een digital twin omgeving. We bieden een “one-stop-shop”, waarin zowel de inwinning van de brondata, als de modellering en de ontsluiting van het 3D model verzorgd worden.

De inwinning van de brondata bestaat uit:

 • Stereobeelden
 • Oblieke beelden
 • LiDAR

De gebouwen en infrastructuur worden gemodelleerd volgens de specificaties van CityGML3.0, en bevatten verschillende mogelijke opties volgens het gewenste detailniveau. Het model wordt verrijkt met een groot aantal additionele gegevens, en ingeplant in een aanpassende Digitaal Terrein Model (DTM). Het geheel wordt gehost in een veilige omgeving. Vrije toegang kan voorzien worden voor minimale toepassingen, en interne medewerkers, met meer mogelijkheden, verkrijgen toegang via een paswoord.

Enkele toepassingen van Bel3D zijn:

 • Visualiseren van gebouwen en infrastructuur in 3D.
 • Toevoegen van nieuwe gebouwen aan het 3D model, of het verwijderen van oude.
 • Onderzoeken van de impact van nieuwe gebouwen op de omgeving door middel van schaduw- en zichtbaarheidsanalyses.
 • Handhaving van de lokale bouwcode en identificatie van obstakels rond luchthavens.
 • Het potentieel voor zonne-energie in kaart brengen op schaal van individuele daken.
 • Simuleren van draadloze signalen voor een optimaal beheer van netwerken (5G).
 • Het berekenen van de kosten en opbrengst van energiebesparende maatregelen voor gebouwen en wijken.
 • BIM.
 • Simuleren van natuurrampen (overstroming…) in het kader van preventieve maatregelen of de berekening van verzekeringspremies.
 • Toerisme en city marketing.

Geïnteresseerd wat een hoogwaardig 3D-stads- of infrastructuurmodel voor U kan betekenen?